During the morning session there will be presentations of PhD students and in the afternoon they will be followed by presentations of teachers both from the Czech Republic and aboad.

Location Faculty of Architecture, CTU in Prague, room 152/153.

 

8:30–9:00              Registration

9:00–9:10              Conference opening and foreword

 

9:10–9:30              Rozvoj tvorivosti na stredných školách stavebných

Ivana Bradová (FA STU Bratislava)

9:30–9:50              Participácia a participatívne plánovanie vo vzdelávacom systéme na Slovensku

Zuzana Kadášová (FA STU Bratislava)

9:50–10:10            Kudy chodím, vidím…

Barbora Přehnilová (FF UJEP Ústí nad Labem)

 

10:10–10:30         Coffee break

 

10:30–10:50         Architektura do škol

Zuzana Zbořilová (FA ČVUT Praha)

10:50–11:10         Potenciál projektů design—build ve výuce architektury

Malošíková Šárka (FA ČVUT Praha)

11:10–11:30         Výuka ZANu

Radka Kurčíková (FA ČVUT Praha)

11:30–11:50         Spekulace v architektonickém vzdělávání

Jiří Vítek (FA VUT Brno)

 

11:50–12:50         Lunch

12:50–13:00        Afternoon session opening

 

13:00–13:45         Design in context — wooden installations in Estonian wilderness

Mari Hunt (Estonská akademie umění, Tallin, Estonsko)

13:45–14:30         From hat to hut

Friederike Kluge (ETH Zurich, Švýcarsko)

 

14:30–15:00         Coffee break

 

15:00–15:25         Výuka architektonického navrhování v prvním ročníku na Fakultě umění

a architektury v Liberci

Vladimír Balda a Jiří Žid (FUA TU Liberec)

15:25–15:50         Cesta do neznáma

Karolína Jirkalová a Jakub Chuchlík (FUA TU Liberec)

15:50–16:15         Learning by doing aneb když ruka myslí

Hana Seho (FA ČVUT Praha)

16:15–16:40         Od slunce po sokl

Dalibor Hlaváček (FA ČVUT)

 

16:40–16:50         Closing remarks

 

Conference will be held mainly in English.

The program is subject to change.