V dopoledním bloku proběhnou prezentace studentů doktorského studia. Odpoledne je doplní prezentace pedagogů od nás i ze zahraničí.

Místo konání Fakulta architektury, ČVUT v Praze, místnost 152/153.

 

8:30–9:00              registrace

9:00–9:10              zahájení konference a úvodní slovo

 

9:10–9:30              Rozvoj tvorivosti na stredných školách stavebných

Ivana Bradová (FA STU Bratislava)

9:30–9:50              Participácia a participatívne plánovanie vo vzdelávacom systéme na Slovensku

Zuzana Kadášová (FA STU Bratislava)

9:50–10:10            Kudy chodím, vidím…

Barbora Přehnilová (FF UJEP Ústí nad Labem)

 

10:10–10:30         pauza na kávu

 

10:30–10:50         Architektura do škol

Zuzana Zbořilová (FA ČVUT Praha)

10:50–11:10         Potenciál projektů design—build ve výuce architektury

Malošíková Šárka (FA ČVUT Praha)

11:10–11:30         Výuka ZANu

Radka Kurčíková (FA ČVUT Praha)

11:30–11:50         Spekulace v architektonickém vzdělávání

Jiří Vítek (FA VUT Brno)

 

11:50–12:50         oběd

12:50–13:00         zahájení odpoledního bloku

 

13:00–13:45         Design in context — wooden installations in Estonian wilderness

Mari Hunt (Estonská akademie umění, Tallin, Estonsko)

13:45–14:30         From hat to hut

Friederike Kluge (ETH Zurich, Švýcarsko)

 

14:30–15:00         pauza na kávu

 

15:00–15:25         Výuka architektonického navrhování v prvním ročníku na Fakultě umění a architektury v Liberci

Vladimír Balda a Jiří Žid (FUA TU Liberec)

15:25–15:50         Cesta do neznáma

Karolína Jirkalová a Jakub Chuchlík (FUA TU Liberec)

15:50–16:15         Learning by doing aneb když ruka myslí

Hana Seho (FA ČVUT Praha)

16:15–16:40         Od slunce po sokl

Dalibor Hlaváček (FA ČVUT)

 

16:40–16:50         závěrečné slovo

 

Konference bude probíhat převážně v anglickém jazyce.

Změny v programu vyhrazeny.