Ing. arch. Šárka Malošíková
e-mail: skolaarchitektury@fa.cvut.cz
tel.: +420 606 175 536
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich