10. listopadu 2017

Pořádá:

Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Téma konference:

Jednodenní mezinárodní studentská vědecká konference se zaměří na aktuální otázky výzkumu spojené s výukou architektury. Cílem konference je představit různorodé přístupy k architektonickému vzdělávání a poskytnout tak prostor pro otevřenou diskusi na toto téma.

Kromě příspěvků věnovaných přímo výuce na vysokých školách architektury jsou vítána témata, která se zabývají vzděláváním dětí a studentů na nižších vzdělávacích stupních či edukací širší veřejnosti. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, například pedagogických fakult, kteří se ve svém výzkumu věnují rozvoji kreativity a technického myšlení. Konference by se měla také dotknout aplikace metody research by design přímo ve výuky architektury.

Termíny a bližší pokyny k účasti:
!Prodloužení výzvy!
10. 7. 2017

Přihláška a abstrakt příspěvku (800–1200 znaků vč. mezer) v českém nebo anglickém jazyce na e-mail skolaarchitektury@fa.cvut.cz
24. 7. 2017
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku
25. 9. 2017
Zaslání fulltextu v českém nebo anglickém jazyce 7200-10800 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu
10. 11. 2017
Konference na Fakultě architektury ČVUT v Praze, místnost 152/153

Jazyk konference a forma prezentace:
Ústní prezentace v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v maximální délce 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (pdf, jpg nebo ppt). Po každém příspěvku bude následovat krátká diskuse. Počítač i projektor bude zajištěn organizátory.

Výstupy:
Zaslané příspěvky o rozsahu 7200-10800 znaků vč. mezer (4-6 normostran) budou publikovány v tištěném sborníku a budou také prezentovány na webových stránkách konference skolaarchitektury.cz. Zasláním příspěvku dává autor souhlas s publikováním.

Organizační tým konference:
Ing. arch. Šárka Malošíková, koordinátorka konference
Ing. arch. Karolína Kripnerová, organizační zajištění konference a sborníku
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., odpovědná osoba za vědecký výbor

Vědecký výbor:
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
doc. Ing. Michaela Brožová

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich