10. listopadu 2017

Pořádá:

Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Téma konference:

Jednodenní mezinárodní studentská vědecká konference se zaměří na aktuální otázky výzkumu spojené s výukou architektury. Cílem konference je představit různorodé přístupy k architektonickému vzdělávání a poskytnout tak prostor pro otevřenou diskusi na toto téma.

Kromě příspěvků věnovaných přímo výuce na vysokých školách architektury jsou vítána témata, která se zabývají vzděláváním dětí a studentů na nižších vzdělávacích stupních či edukací širší veřejnosti. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, například pedagogických fakult, kteří se ve svém výzkumu věnují rozvoji kreativity a technického myšlení. Konference by se měla také dotknout aplikace metody research by design přímo ve výuky architektury.

Termíny a bližší pokyny k účasti:
!Prodloužení výzvy!
10. 7. 2017

Přihláška a abstrakt příspěvku (800–1200 znaků vč. mezer) v českém nebo anglickém jazyce na e-mail skolaarchitektury@fa.cvut.cz
24. 7. 2017
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku
25. 9. 2017
Zaslání fulltextu v českém nebo anglickém jazyce 7200-10800 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu
10. 11. 2017
Konference na Fakultě architektury ČVUT v Praze, místnost 152/153

Jazyk konference a forma prezentace:
Ústní prezentace v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v maximální délce 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (pdf, jpg nebo ppt). Po každém příspěvku bude následovat krátká diskuse. Počítač i projektor bude zajištěn organizátory.

Výstupy:
Zaslané příspěvky o rozsahu 7200-10800 znaků vč. mezer (4-6 normostran) budou publikovány v tištěném sborníku a budou také prezentovány na webových stránkách konference skolaarchitektury.cz. Zasláním příspěvku dává autor souhlas s publikováním.

Organizační tým konference:
Ing. arch. Šárka Malošíková, koordinátorka konference
Ing. arch. Karolína Kripnerová, organizační zajištění konference a sborníku
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., odpovědná osoba za vědecký výbor

Vědecký výbor:
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
doc. Ing. Michaela Brožová

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat