Studenti doktorského studia, kteří se v rámci své práce zabývají různými aspekty architektonického vzdělávání, a dále studenti magisterského studia na FA ČVUT, kteří se při svém pobytu v zahraničí setkali s alternativními přístupy výuky například v rámci výměnného programu Erasmus+.

Doprava a ubytování:
Zajišťována účastníky individuálně.

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde